ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

سه عملکرد نامطلوبی که مانع می شود شما رئیس خوبی باشید


اگر در زندگی چیزی باشد که من از ان متنفر باشم ان چیز هدر رفته ! مادرم همیشه به من می گفت غذا را هدر نده یک پسر خوب از یک خانواده سخت گیر ایتالیایی ،من تمام چیزهای بشقابم را کامل می خوردم. من از دیدن فتوکپی متنفر بودم وبدون اینکه ان را بخوانم پاره می کردم.من از دیدن افرادی که در باشگاه نصفه خمیردندان را استفاده می کردند متنفر بودم.

بیشتر از این, من از دیدن افراد موفقی که زندگی خود را هدر می دهند و تنها به بخشی از زندگی و موفقیت شخصی می رسند متنفرم. چون ان ها قادر هستند به هر چه که می خواهند برسند انجام کارهای بی اهمیت برای انها تبدیل به یک عادت بد اخلاقی می شود.

من در طول سال هایی که مردم را مشاهده کردم متوجه شدم که بعضی از افراد خوب تنها بخشی از پتانسیل هایشان را به خاطر رفتارهایی که روزانه ایجاد می کنند توسعه می دهند.

در زیر به سه فعالیتی که شما را از یک رئیس خوب بودن باز می دارد اشاره شده:

1.افکار منفی هنگام صبح

شنیده‌امکههمه یک اتاقرا روشن می‌کنند،بعضی‌هاوقتیواردآنمی‌شوند،وبعضیوقت‌هاآن راترکمی‌کنند. شما کدام یکی هستید؟ شما وقتی وارد یک اتاق می شوید روی چی تمرکز دارید؟ همچنین وقتی صبح از خواب بیدار می شوید؟وقتی در موقعیت جدیدی قرار می گیرید؟ اجازه بدهید این را برای شما تنظیم کنم؟

اگر اولین فکرتان در روز این باشد که "اینجا خیلی سرده (گرمه) به شما قول می دهم که فکر دوم شما این باشد که"تعجبی نداره که من دیشب خیلی خوب نخوابیدم" به دنبال ان " ومنبهخاطرخواببدشبانهواینکهچگونهسعیکردماحساس راحتیکنم، دلخورهستم."

ترافیک مورد بدی برای رفتن به سرکار. شما به سرکار دیر می رسید. رئیس شما عصبانی می شود. شما عصبانی می شوید و اولین ملاقات شما به خاطره احساسی که دارید با مشکل مواجه می شود.شاید ارزو کنی کاش شغل قبلی ات را ترک نمی کردی و الان وقت ان رسیده که به جای جمع کردن این همه رزومه جایی را برای کار کردن پیدا کنی که قدر توانایی ها و مهارت هایت را بدانند. خب, درباره اتفاقاتی که اینجا افتاد فکر کن.همه چیز های منفی که در ذهنتان می چرخد به خاطر همان چند قطره عرقی است که هنگام بیدار شدن ریختید.

شما این انتخاب را دارید که افکارتان را صبح زمان بیدار شدن و شب هنگامی که به خواب می روید کنترل کنید. و انها را به سمت افکار مثبت تغییر دهید. "وای امروز صبح چه احساس خوبی دارم" یا " من نمی توانم سر کار برسم چون اولین جلسه ملاقات من می تواند یک انفجار باشد" یا ساده تر کنید "امروز من و جان قراره یک سوشی خوب بخوریم، عالیه. تفاوت را می بینی؟ اگر از همان اول روزتان را تنظیم کنید می توانید افکار اول صبح خود را کنترل کنید.

2.بگویید بله، اما

زمانی که شما این را به اندازه کافی به افرادی که با آنها صحبت می کنید می گویید خیلی زود متوجه می شوید که همه چیز قبل از بله شما بی معناست و هر انچه که بعد از ان می گویید همان چیزی است که به ان اعتقاد دارید.ان یک نوع حقارت و بی احترامی است. سعی کنید چیزی شبیه این را بگویید که"دیدگاه جالبی است هیچ وقت درمورد ان فکر نکرده بودم.تا به حال به این فکر کرده ای که ...؟

با به عبارت دراوردن جوابتان به این نحو شما به افراد این امکان را می دهید که حتی اگر راه حل بهتری داشته باشند صورت خود را حفظ کنند.پاسخ بله اما... می توانید فرد دیگری حتی اگر با شما موافق باشند را وادار به دفاع و مشاجره کنید، پس خوب باشید.

3.بعد از پیروزی جشن نگیرید

اما البته، بقیه عبارت این می باشد، هرگز به اندازه کافی موفق نمی شوید که جشن بگیرید.من واقعا این یکی را تحقیر می کنم. این نوعغرور،تکبروبیگانگیرادر خود احساسمی‌کند . به اندازه کافی این پیروزی باید رخ دهد تا این جشن اتفاق بیفتد. در دنیای کسب و کار پر تغییر و پیچیده امروزی ،ممکن است پیروزی امروز هفته آینده تبدیل به شکست شود. یک پیروزی قطعی هرگز رخ نمی دهد. پس بیایید هرگز جشن نگیریم. ایا این چیزی است که شما می خواهید به فرهنگ سازمانتان اضافه کنید؟

سعی کنید به جای اینکه پیروزی های کوچکتان را جشن بگیرید مردم را عادت دهید بیشتر تلاش کنند،زیرا انها جشن را دوست دارند.افرادی که من می شناسم از این جمله استفاده می کنند در بین افراد کم توجه سازمان هستند. کارکنانشان می خواهند که آن ها شکست بخورند.چه کسی چنین شهرتی را دوست دارد؟

منبع: addicted2success.com
17 اردیبهشت 1397, 13:23 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up