ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

غلبه بر ناامیدی

بی تفاوتی احساسی است که می تواند بسیار مخرب تر از شکست باشد. زمانی که برای رسیدن به اهدافتان تلاش می کنید اما موفق به رسیدن به اهدافتان نمی شوید. تا زمانی که شما امید و ایمان دارید که به اهدافتان می رسید تلاش نیز می کنید. زمانی که احساس ناامیدی دارید رویاهایتان را در معرض خطر قرار می دهید. بیایید نگاهی داشته باشیم به این احساس خاص و اینکه چکارکنیم تا بتوانیم بر ان غلبه کنیم.

یکی از دلایل اصلی که افراد نمی توانند به اهدافشان برسند موانعی است که بر سر راهشان وجود دارد. ایا به این فکر می کنید که اهداف بدون مانع چیست؟ ایا بیدار شدن و نوشیدن یک لیوان اب سخت می باشد؟ البته که نه. به این دلیل است که هدف محسوب نمی شود. زمانی که شما تلاش می کنید به چیزی که امکان شکست در ان است برسید ، چیز با ارزشی را دنبال می کنید.زمانی که شما باور داشته باشید که به اهدافتان می رسید، شانس بیشتری نیز دارید.

احساس ناامیدی زمانی حاصل می شود که شما تجربه شکست پشت شکست را دارید.بعد از شکست های متوالی، شما احساس می کنید دیگر هیچ دلیلی برای ادامه حیات وجود ندارد. اگر می خواهید دوباره شکست بخورید دیگر ادامه دادن چه فایده ای دارد. شما می توانید بنشینید و افسوس رویاهایتان را بخورید و یا می توانید بلند شوید و به خودتان بگویید"پس چی؟" پس اگر برای صدمین بار به هدفتان نرسیدید چه اتفاقی می افتد؟ اگر می خواهید به اهدافتان برسید باید رویکرد خود را دنبال کنید. تا کی می توانید بلند شوید و دوباره به تلاش ادامه دهید؟تا زمانی که به اهدافتان برسید.

ناامیدی کلمه دیگری است برای تسلیم شدن. شما احساس می کنید هیچ دلیلی برای ادامه دادن وجود ندارد پس چرا خودتان را اذیت کنید؟ خوب، باید بدانی که رسیدن به بسیاری از موفقیت ها و دستاوردها زندگی با وجود امید بسیار اسان می شود. زمانی که برای اولین بار به دنبال ارزوهایتان میروید می توانید به راحتی برای رسیدن به ان ها امیدوار باشید. حتی اگر با اولین موانع رو به رو شوید باز هم امیدواری بسیار ساده است.اما زمانی که شما برای 10 مین بار یا 25 مین بار یا حتی 100 مین بار برای رسیدن به هدف دچار مشکل می شوید و در این زمان است که نباید امیدتان را از دست دهید چون بسیار به هدف نزدیک شده اید.

امیدوار بودن به این معناست که شما ایمان دارید. و ایمان داشتن بدان معناست که شما باور دارید که همه چیز خوب پیش می رود حتی اگر هیچ مدرکی برای اثبات ان نداشته باشید. اگر شما حداقل یک نفر را بشناسید ، مرده یا زنده، که به اهدافی که شما ان را دنبال می کنید رسید باشد،شما می توانید از اینکه کسی وجود دارد که توانسته به ان هدف برسد استفاده کنید و عزم و ایمان خود را تقویت کنید و ان را برای خود ممکن بسازید. امیدشدن بسیار اسان است هر کسی به راحتی می تواند چنین احساسی داشته باشد. افرادی که به کارشان ادامه می دهند و ناامیدی به خود راه نمی دهند، افرادی هستند که به اهداف و رویاهایشان در زندگی می رسند.

 منبع: motivationalwellbeing.com
29 اردیبهشت 1397, 14:13 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up