ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

ایجاد انگیزه زندگی

 انگیزه برای ادامه زندگی می تواند تا اندازه ای پایین بیاید که باعث می شود شما دیگرندانید از زندگی تان چه می خواهید.یا می تواند به این دلیل باشد که شما هیچ چیز از زندگی تان نمی خواهید. با این حال این تنها دلیل اصلی بی انگیزگی در زندگی نیست. اگر در حال حاضر طرز فکر اشتباهی داشته باشید در این صورت فهمیدن اینکه از زندگی چه می خواهید برایتان بسیار دشوار می شود. شما دچار تنش شده اید. آیا وقت خوبیه که از شما بخواهیم یک طرح کاری با هم جور کنید؟ احتمالا نه. پس برای اینکه در زندگی تان انگیزه پیدااکنید،ابتدا لازم است طرز فکرتان را در مسیر درست قرار دهید. به خاطر داشته باشید اگر افسردگی شدید داشته باشید، ان وقت است که شما نیاز به یک راه حل حرفه ای دارید.

اولین چیزی که باید بدانید این است که چرا چنین احساسی دارید. اساسا سه عامل وجود دارد که به شما کمک می کند تا متوجه شوید در هر لحظه چه احساسی دارید.اولین عامل فیزیولوژی شماست. اگر شما مثل افسرده ها راه می روید ، خودتان را به سمت افسرده شدن می برید. حالت بدنی تان تاثیر زیادی بر نوع احساسات شما دارد. عامل بعدی تمرکز شماست . اگر شما روی اینکه چقدر زندگی مزخرف است تمرکز کنید، پیدا کردن انگیزه برای ادامه زندگی برایتان مشکل می شود. عامل سوم استانداردهای شماست. اگر استاندارد شما این باشد که در زندگی میانه رو باشید همان را هم در زندگی تجربه خواهید کرد.

بنابراین چگونه می توان این چیزها را با داشتن انگیزه در زندگی انجام داد؟ همانطور که قبلا گفتم، علت اینکه شما انگیزه کمی در زندگی دارید این است که شما نمی دانید در زندگی تان چه می خواهید. و دلیل اینکه شما نمی دانید در زندگی چه می خواهید این است که دائما می گویید" من اهمیتی نمی دهم" . برای اینکه بتوانید به زندگی تان معنا بدهید و برای خودتان ایجاد انگیزه کنید، شما باید در زندگی هدف داشته باشید. و برای انجام اینکار باید افکار منفی را از خودتان دور کنید.

کاری که باید انجام دهید این است که خودتان را مجبور کنید با تغییر حرکات بدن، به زندگی هیجان دهید. اگر در حال حاضر شما آهسته راه می روید، دولا دولا حرکت می کنید، به سختی نفس می کشی، می توانید این حالات را با سریع راه رفتن، صاف ایستادن، بالا گرفتن سر و عمیق نفس کشیدن تغییر دهید. این تغییرات فیزیکی باعث می شود شما فورا احساس بهتری داشته باشید.

مرحله بعدی تمرکز روی چیزهای مثبت است. شما این کار را می توانید با پرسش یا سوال درست از خودتان انجام دهید. بنابراین، به جای این سوال که " چرا زندگی من اینقدر مزخرف است؟" از خودتان بپرسید "چی تا الان در زندگی من خوب بوده است؟"اگر واقعا می خواستم چی می تونست من در زندگی به وجد بیاره؟" با پرسش سوالات قوی از خودتان ، ذهن شما نیز روی چیزهای قدرتمند تمرکز می کند.

آخرین مرحله برای ایجاد انگیزه در زندگی تغییر استاندارها است.تا الان، شما احتمالا استاندارهای کمی برای خودتان در زندگی دارید، به دلیل اینکه شما انتظار کمی از زندگی تان دارید، بنابراین انگیزه کمی در زندگی دارید.بهترین روش برای خارج شدن از این عادت این است که شما باید با فراد پرانگیزه معاشرت داشته باشید. افراد سر زنده، با هدف و کسانی که به دنبال اهداف و آرزوهایشان هستند .شما می توانید از طرز تفکر ان ها استفاده کنید.

منبع: motivationalwellbeing.com
30 اردیبهشت 1397, 09:47 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up