ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

استفاده از جملات تاکیدی مثبت

جملات تاکیدیمثبت اظهاراتی هستند که اگر ان ها را دائما به خودتان بگویید کمک می کند تا یک طرز فکر مثبتی برای رسیدن به اهدافتان پیدا کنید. سخت ترین بخش رسیدن به هدف انجاست که شما با موانع و چالش هایی رو به رو می شوید. این ها چیزهایی هستند که باعث می شوند افراد به اهدافشان نرسند و همچنین می توانند رسیدن به اهدافتان را با ارزش کنند. این عبارات مثبت برای مدت طولانی وجود دارد. در این مقاله، من می خواهم نشان دهم که چقدر تاییدها می تواند موثر باشد. همچنین باعث ایجاد نگرش بهتر در شما می شود.

اگر شما در اینترنت جستجو کنید با تعداد بسیار زیادی از تاییدهای تفکر مثبت رو به رو می شوید. گفتن جملاتی مثل " من به اندازه کافی خوب هستم" بسته به کاری که انجام می دهید ممکن است تاثیر داشته باشد یا نداشته باشد. نکته مثبت این تاییدها این است که شما به طرز مثبتی فکر کنید. زمانی که این عبارات را بیان می کنیم معیارهایی وجود دارد. اولین نکته این است که باید بار مثبت داشته باشند. به نظر منطقی است. در غیر این صورت تاییدهای منفی به حساب می آید. اما برای خاص بودن بیشتر لازم نیست چیزهایی مثل این را بگویید " من نمی خواهم شکست بخورم" زیرا این جمله مثبتی نیست. دومین معیا این است که عبارتی که می گویم باید در حال حاضر باشد.در اینجا یک نمونه از لیست تاییدها آورده ایم.

من هرروز غذاهای مناسبی را برای خوردن انتخاب می کنم.

من خودم را دقیقا همانطور که هستم دوست دارم.

من خودم را باور دارم.

من هر روز چیزی های زیادی را در زندگی جذب می کنم.

ظاهرا بیان عبارات مثبت به شما کمک می کند تا فردی مثبت شوید اما به نظر من تنها بیان این عبارات به تنهایی کافی نیست.شما می توانید تمام روز بنشینید و بگویید "من خوشحالم" در حالی که ناراحت هستید .تمام کاری که شما انجام می دهید این است که یکسری عبارات مثبت را به خود می گویید و بدون هیچ شور و اشتیاقی به ان فکر می کنید.

من مخالف گفتن تاییدهای مثبت نیستم فقط منظورم این است که گفتن انها به تنهایی کافی نیست.من عبارات مثبت زیادی در طول زندگی به خودم گفته ام، اما هیچ کدام روی عملکرد و فکر من تاثیر نداشته است. اما این بدان معنا نیست که گفتن عبارات مثبت بی فایده است. شما می توانید تاثیر ان را با انجام کاری که من به ان اشاره می کنم بیشتر کنید. سعی کنید گفتن عبارات مثبت همراه با اشتیاق باشد. برای تاثیر بیشتر ان شما در حالی که از تمام بدنتان استفاده می کنید این عبارات را بگویید. به این معنا که ان ها را با شدت فریاد بزنید.

این روش بیان تکنیک تونی روبین است. نه تنها این عبارات مثبت را تایید نمی کند بلکه یک مشت مزخرفات می نامد. تفاوت اصلی این است که چگونه این عبارات را بیان می کنید. به جای اینکه بنشینیم و ان ها را به شیوه منفعل بیان کنیم ، انچه را که می خواهید انجام دهید در واقع باید درکل بدن خود اساس کنید. زمانی که این کار را انجام دهید ، ذهن شما آنچه را که می خواهید انجام دهید باور می کند. انچه را که من می خواهم انجام دهم این است که زمانی که به موسیقی قوی گوش می دهم ، این عبارات مثبت را به خودم بگویم.

تفاوتی دراین دو ریکرد وجود دارد.زمانی که شما چیزی را می گویید و درکل بدنتان ان را احساس می کنید دراین صورت عبارتی را که بیان کردید واقعی و قدرتمندتر می شود. گفتن عبارات مثبت خوب استاما درعین حال بهترین روش این است که تاثیر این عبارات مثبت را در تمام بدنمان متوجه شویم. شما زمانی که جمله مثبتی را به خودتان می گویید سعی کنید ان را با شور و اشتیاق در عین اینکه به این و ان ور می پرید بگویید. و این همان نکته کلیدی است.

منبع: motivationalwellbeing.com


31 اردیبهشت 1397, 10:32 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up