ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

چند روش ساده برای پیشرفت و رشد شخصی

این روزها، تکنیک های رشد و پیشرفت شخصی، مورد توجه است. تعداد کتابها، مقالات و سایتهای در رابطه با این موضوع رو به رشد است.

 

فرآیند تغییر درونی نیاز به سعی از درون دارد

 

فقط خواندن کتابها و مقالات کافی نیست. باید چیزی را که میخوانی تمرین کنی. تغییرات درونی ن یاز به انگیزه، تمایل، بلند همتی، پشتکار و فداکاری دارد. تمایل به تغییر، ایجاد عادتهای جدید و اصلاح خود باید به اندازه کافی در برابر تنبلی، ترس، تمسخر مخالفت والدین و همکاران قوی بود.

 

یک تکنیک ساده

 

اجازه دهید درباره خودم بگویم. من از سن پایین جذب اصلاح خودم شدم و به عنوان منبع قدرت و شادی درونی و راهی برای بهبود زندگی ام دانسته ام. یکی از مؤثرترین تکنیک های ساده، اما مؤثر این بود که ببینم مردم چگونه رفتار می کنند و در موقعیتهای متفاوت چگونه فعالیت می کنند.

 

سپس به درون خودم نگاه کردم که ببینم اگر در موقعیت یکسان قرار بگیرم،چه رفتاری دارم. وقتی کسانی که رفتاری داشتن که من دوست نداشتم، خودم را دیدم که آیا من نیز همان جوری ام.

 

اگر بودم، تجسم کردم و نوع دیگری از رفتار را تمرین کردم. اما وقتی رفتارهایی که دوست داشتم، دیدم از آنها درباره فوائد، مزایا و اهمیتشان در زندگی ام فکر کردم و تلاش کردم در زندگی ام آنها را بگنجانم.

 

با این روش من یاد گرفتم و از رفتار و فعالیتهای مردم اطرافم در کار، خانه و هرجای دیگر استفاده بردم. فایده دیگری که داشت، این بود که دانش و درک من را درباره این که چگونه افکار و ذهنم تحت تأثیر رفتار و فعالیتهای مردم قرار می گیرد، بالا برد.

 

راهنمایی هایی برای تکنیک های خوداصلاحی آسان

 

به اطرافتان نگاه کنید و ببینید مردم در موقعیت های متفاوت چه رفتاری دارند.

ببینید مردم چگونه صحبت می کنند، راه می روند و چگونه با یکدیگر رفتار می کنند.

به صداهای مردم توجه کنید و ببینید چگونه با دیگر صداهای مردم واکنش می دهند. احساستان را ببینید و اینکه مردم وقتی فریاد می زنند، یا آرام صحبت می کنند، شما چه احساسی دارید. وقتی آنها عصبانی و ناراحت هستند یا وقتی آنها آرام هستند، چه اتفاقی می افتد.

وقتی شما چیز را دوست ندارید فکر کنید چرا دوست ندارید، و سپس تجزیه تحلیل کنید آیا رفتار شما با آن روش یکسان بوده است. در نظر خود بی طرف و صادق باشید.

وقتی شما می فهمید، که آیا دارای ویژگی های نامطلوب بوده اید یا خیر، هر زمانی با خود صادق باشید و آن ویژگی ها را در خود یافتید، خود را از آنها آگاه کنید و از آنها اجتناب کنید.

در ذهن خود ببینید چگونه دوست دارید رفتار کنید و آن را تمرین کنید، هر روز و هر روز.

وقتی رفتاری یا طرز برخوردی را دوست دارید سعی کنید مانند آن رفتار کنید.

با خود بارها و بارها ببینید چگونه دوست دارید رفتار کنید. مداوما تغییراتی که تمایل به ایجاد دارید به خود یادآوری کنید و تلاش کنید برطبق آن رفتار کنید. هرموقع یادتان می افتد طبق عادت قبلی تان رفتار می کنید، تصمیم خود برای تغییر را به یاد آورده و مانند آن عمل کنید.

اگر به نتایج خود نرسیدید، نا امید و مأیوس نباشید. به تلاش هایتان ادامه دهید و منصرف نشوید، خواهی دید چگونه شما و زندگیتان تغییر خواهد کرد.

منبع: successconsciousness.com
8 خرداد 1397, 08:07 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up