ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

تاثیرات منفی

بر اساس تحقیقاتی از دانشگاه ایندیانا نشان داده شده که در حالی که ما بر این باور هستیم که می توانیم مستقل تصمیم بگیریم و عمل کنیم دیگران فکر می کنند که می توانند با نگرش های منفی بر نتایج ما تاثیر بگذارند و تغییرات بزرگی ایجاد کنند.

محققان اینگونه توضیح می دهند که:

نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات و خدمات اغلب تحت تاثیر دیگران قرار دارد. چیزهایی که در شبکه های اجتماعی مانند مای پیس و فیسبوک مشاهده می کنیم نشان می دهد که به دلیل ارتباط در جامعه این تاثیرات محرک های بسیار مهمی برای تغییر نگرش مصرف کنندگان می باشند. در این تحقیق ما به دنبال شرایطی هستیم که بیشترین تاثیر را داشته باشد.

آدام دواچک، شوییانگ ژانگ و شانکر کریشنا از شرکت کنندگان برای ارزیابی مستقل یک مصول جدید در سوال کردند .برخی نظر مثبت و برخی نظر منفی داشتند. سپس محققان نظر شرکت کنندگان دیگر را که مثبت یا منفی بوده است را اعلام کردند. سپس انها به این نتیجه رسیدند که عقاید منفی تاثیر زیادی بر نگرش دیگران داشته است.شرکت کنندگانی که در ابتدا دیدگاه مثبتی داشتند نسبت به کسانی که نگرش منفی داشتند حساسیت بیشتری به عقاید گروه داشتند.همچنین مشاهده شد کسانی که دیدگاه منفی داشتند زمانی که در بحث های گروهی شرکت می کردند بیشتر به نظر منف خود اصرار داشتند.

پژوهشگران در این باره اظهار نظر کردند که:

هنگامی که مصرف کنندگان انتظار دارند از طریق این انجمن ها با دیگر مصرف کنندگان تعامل داشته باشند باید یاد بگیرند که دیدگاه های این نصرف کنندگان نظرات انها را تحت تاثیر قرار می دهد حتی ممکن است بر انها تاثیر منفی هم داشته باشد.

محققان به این نتیجه رسیدند که:

این تحقیق چندین مفهوم جالب دارد. اول اینکه با نفوذ اطلاعات منفی بین مصرف کنندگان بازاریابان باید منابع اضافی را صرف مقابله با این اثرات منفی کنند. بالعکس , شرکت‌ها می‌توانند با انتشار اطلاعات منفی به شهرت رقبا آسیب برسانند . مصرف کنندگان باید آگاه باشند که این تاثیرات اجتماعی که وجود دارد می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر ادراک آن‌ها تاثیر بگذارند .

منبع: psyarticles.com


13 خرداد 1397, 14:19 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up