ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

استرس نوجوانی

طبق تحقیقات UCLA استرس در دوران نوجوانی ممکن است تاثیرات منفی بر سلامت در بزرگسالی داشته باشد.

به گزارش نوجوانان سالم: تعارضات میان فردی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

اندروجی استاد روانپزشکی گفت:

اگرچه بیشترتحقیقات درباره استرس روی دوران بزرگسالی انجام شده اما نتایج نشان می دهد که در سنین نوجوانی اتفاق می افتد. این موضوع حاکی از ان است که تغییرات  بیولوژیکی پیش از دوره بزرگسالی اغاز می شود. محققان بر این باورند که محرک های تشنج زای رایج مانند بحث کردن با خانواده و دوستان از جمله عوامل قدرتمند پریشانی روانی هستند. مطالعه حاضر تاثیر بالقوه فیزیولوژیکی را در ۶۹ فرد با میانگین سنی ۱۷ سال از آمریکای‌لاتین و اروپا مورد بررسی قرار داد. شرکت کنندگان در ۱۴ شب متوالی یک چک لیست را تکمیل کردند، و هرگونه تعامل بین فردی منفی را با خانواده و دوستان از جمله عدم توافق، ازار یا تنبیه شدن را گزارش دادن. در این مطالعه متغییرهایی به عنوان وضعیت اجتماعی ، اقتصادی رویدادهای استرس زا و بسیار حساس زندگی مجاز است.محققان با اندازه گیری میزان CRPدر طول هشت ماه دریافتند استرس شخصی روزانه با سطح بالای التهاب همراه می باشد.

 

اندرو پیشنهاد می دهد:با بالا رفتن استرس میزان بیماری های قلبی و عروقی افزایش می یابد. مطالعات نشان می دهد بین تجربیات استراس زا و یا سطح حساسیت به طرد شدن اجتماعی هیچ ربطی وجود ندارد. محققان اظهار می کنند که تمرکز روی موضوعات استرس زا در دوران نوجوانی هنگامی که عوامل روانشناختی و اجتماعی در حال توسعه هستند بسیار اهمیت دارد.

 

اندرو اینگونه نتیجه گیری می کند که:

اگرچه فراوانی برخی از این تجربیات ممکن است پایین باشد، آن‌ها می‌توانستند تاثیر قابل‌توجهی بر سلامت جسمانی بلند مدت در دوران بزرگسالی داشته باشند.

 منبع: psyarticles.com
27 خرداد 1397, 16:15 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up