ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

6 درس مهمی که شما را به سمت موفقیت می کشاند

شکست بخشی از زندگی است و چیز خجالت اوری نیست زیرا موفق ترین افراد بیشترین شکست را در زندگی خود تجربه کرده اند.عموم مردم زمانی که کسی موفق می شود به بررسی زندگی ان فرد و زندگی اش می پردازند. اما تنها عده معدودی از مردم از تلاش این افراد در مسیر موفقیتشان با خبرند. متاسفانه ما هیچ کدام از داستان های شکست ان ها را نداریم تا بتوانیم به شکست های خودمان ارتباط دهیم به همین دلیل است که درک شکست چیز بدی است.

مردم از شکست خوردن می ترسند زیرا از سن پایین این گونه یاد گرفتن که اشتباه کردن چیز بدی است .بنابراین زمانی که فردی شکست می خورد به احتمال زیاد دچار افسردگی می شود. درک اینکه شکست باعث می شود شما یاد بگیرید و از تجربهعبور کنید بسیار اهمیت دارد. زندگی کردن بدون وجود هیچ گونه شکستی در ان, به معنای واقعی کلمه یک چیز غیرممکن است, مگر اینکه جوری با دقت زندگی کنی که به کل زندگی کردن را فراموش کنی.

در انجا اشاره داریم به 6 درسی که شما باید بپذیرید زندگی تان را تغییر می دهد

1.توقع هایتان را کم کنید

مردم انتظار دارند چیزهایی مثل خانواده, کار و ازدواج در تمام طول زندگی ثابت و ماندگار باشد.با این حال قضیه این نیست زیرا زندگی به این سادگی نیست . فراز و نشیب های زیادی وجود دارد که با ان مواجه می شوید.

داشتن انتظارات کم کاملا قابل درک و قابل توجیه است اما داشتن انتظارات بالا از کار و روابط می تواند مضر باشد . به علاوه داشتن سطح توقعات پایین به شما کمک می کند تا انچه که از موقعیت های مختلف ناشی می شود را بپذیرید. انتظاراتبالامنجربهناامیدی،درد،وفقدانمی‌شود، بنابراینبهتراستکهانتظاراتکمیداشته باشید،با این حالبهشدتباکاریکهمی‌کنیدادامهدهید.

2.تایید تغییرات

بسیاری از اوقات افراد فکر می کنند که هرگز هیچ تغییری را در زندگیشان تجربه نخواهند کرد زیرا انتظار دارند که همه چیز برای همیشه همان طور باقی خواهد ماند.اما عده کمی بر این باورن که تغییرات در هر لحظه از زندگی اماده وقوع است. تایید تغییرات به این معناست که شما کاملا از موقعیت اگاهی دارید و این موضوع کمک می کند زمانی که تغییرات رخ داد شما از مرحله شوک عبور کنید و ان را بپذیرید.

3.قبول تغییرات

قبول تغییرات می تواند سخت باشد و در ابتدا شما ممکن است در مقابل ان مقاومت کنید.اما شما باید این حقیقت را درک کنید که پذیرفتن تغییرات به شما برای ایجاد اصلاحات ضروری در زندگیتان کمک می کند.

جلوگیری و مانع ایجاد تغییرات در زندگی شدن می تواند برای شما فاجعه اور باشد زیرا این واقعیت را که تغییرات وجود دارند رد می کنید و همچنان در گذشته تان می مانید.

چیرهایی که اتفاق می افتد با انچه که شما انتظار دارید تفاوت دارد.زیرا شما با درک موقعیت جدید می توانید بسیار موثرتر با این تغییرات رو به رو شوید.

4.از گذشته یاد بگیرید

زمانی که تغییری را قبول می کنید اماده هستید که ان را پذیرا باشید و ان را درک کنید و درس های زیادی را برای یادگرفتن پیدا می کنید .این نکته که شما از اشتباهات قبلی خود درس هایی را بیاموزید بسیار اهمیت دارد زیرا احتمال وقوع مجدد ان اشتباه را در اینده از بین می برد.

5.قوی تر از قبل رشد کنید

پذیرش ,قبول و یادگیری از هر تغییری شما را قوی تر و از قبل بهتر می کند.توانایی یادگیری از اشتباهات گذشته شما را قادر می سازد تا به راحتی با تغییرات مواجع شوید و بدون هیچ پشیمانی از ان عبور کنید. علاوه بر این باعث می شود که ترس شما از انجام اصلاحات جدید در زندگیتان از بین برود.

6.تایید حکمت و پذیرفتن ان

هر چه بیشتر اجازه دهید که تغییرا در زندگیتان رخ دهد شما به عنوان فرد رشد بهتری دارید. پذیرش حکمت یک انرژی و قدرت جدیدی همراه با ارامش درونی در زندگیتان ایجاد می کند. پذیرش تغییرات به عنوان بخشی از زندگی باعث می شود شما قوی تر و ارام تر از قبل باشید. تغییرات دشمن شما نیستند بلکه بزرگترین معلم شما هستند تا بیشترین درس های زندگی خود را یاد بگیرید.

لازمبهذکراست کهدر طولفرآیندپذیرشتغییرات،شمابایدباخودتانصادق باشیدچوناغلبمردمدرانکاروشکستهستندونمی‌تواننددلیلواقعیاینتغییررا درک کنند.تکرار مداوم اشتباهات بسیار احمقانه می باشد بنابراین اگر از اشتباهات زندگیتان درس نگیرید محکوم به شکست مجدد می شوید.

مشکلات بخشی از سفر ما هستند با این حال شما باید تمام توجه خود را به مقصد متمرکز کنید.وقتی به مقصودتان می رسید متوجه می شوید تمام مشکلاتی که با ان رو به رو شدید به موفقیت تبدیل شدند.

شکست برای کسی است که سقوط می کند و هرگز ان را پشت سر نمی گذارد. وقتی شما تمام تلاشتان را می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید شکست نمی خورید بلکه در زندگی به موفقیت میرسید. بنابراین هرگز امید خود را از دست ندهید وحتی در بدترین شرایط به دنبال جنبه های مثبت باشید زیرا این همان کاریست که افراد موفق انجام می دهند.

 

منبع: addicted2success.com


4 اردیبهشت 1397, 16:01 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up