ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت

پنج راه برای شناخت خود واقعیتان

من در دوران جوانی یک بچه ترسویی بودم. بسیار محتاط و مردد بودن تنها نمونه از خصوصیات من در دوران جوانی بود. متاسفانه هیچ نقشی در هیچکدام از تصمیماتم در دوران جوانی ام نداشتم در نتیجه بسیار کورکورانه عمل می کردم.

به همین خاطر, برای اینکه رشد و پیشرفت کنم مجبور بودم روی پای خودم بایستم یا از پا دربیایم.هیچ گزینه دیگری نبود, چیزی که در پی داشت مسلما دشوارترین مرحله زندگی من بود. من متوجه خودواقعی خودم شدم. با وجود اینکه که هر کسی عملکرد متفاوتی برای خود شکوفایی دارد اما برای همه ما مواردی مشابه برای شناخت وجود دارد.

بیاید نگاهی داشته باشیم به پنج روشی که ما به خودواقعیمان ماسک می زنیم و اینکه چگونه ان هارا از هم مجزا کنیم:

1.وقتی به خودمان اعتماد نداریم احساس فقدان قدرت می کنیم

دلیل اینکه ما مشکل کمبود قدرت و بیان احساسات را در صحبت هایمان داریم این است که با خودمان صادق نیستیم. چیزی که مانع ازادی ما می شود وابستگی ما به یک نقطه نظر خاص است و فراموش می کنیم که همه این نظرات درست نیستند.

ما می توانیم قدرت خود را با علم به اینکه کجا ما غیرقابل اعتماد هستیم و تظاهر می کنیم ,برگردانیم و مسئولیت ما درست در جایی است که توقف می کنیم. همانطور که داشتن نقص های کوچک بد به نظر می رسد , برعکس انسانیت کمک می کند.

2.دقت کنید در مکالمه به کدام سمت می روید

کلام ما پیوند ماست.زبانی که ما استفاده می کنیم چیزی بیشتر از انچه که در ظاهر نشان می دهد را بیان می کند.اغلب اوقات ما عبارات کوتاهی را بین مکاماتمان که دوست داریم طبیعتا بیشتر توضیح دهیم اضافه می کنیم عباراتی مثل "به هر حال" "با این وجود" "بدون در نظر گرفتن" کلمات انتقالی هستند که به طرف انچه که ما در لحظه ی قبل بیان کردیم گام برمی دارند.

چرا ما به سرعت از یک بخش از مکالمه به بخش دیگری تغییر جهت می دهیم؟ پاسخ به این گونه سوالات روشن می کند که ما واقعا چه کسی هستیم.

3.شناخت شخصیت های متفاوتی که در طول زندگی در روابط با مردم با انها برخورد میکنید

ما مثل اینکه نقش بازی می کنیم به زندگی خود ادامه می دهیم. ما هر جایی که می رویم ,با هر کسی که ارتباط داریم این حس را داریم که نقشی را بازی می کنیم. به همان انداز که این مرحله می تواند قدرتبخش باشد به همان اندازه نیز می تواند خسته کننده باشد.

دلیل اینکه انسان ها دوست دارند و عشق می ورزند به زمان های تنهایشان این است که زمانی را برای احساس احیای ارامش روانی خود پیدا می کنند. زیرا کسی نیست که بخواهد برایش خوب به نظر برسد و چیزی وجود ندارد که نگرانش باشد. نگاه کردنبهآینه می‌تواندسختباشد،امابهمراتبراحت‌ترازنگاهکردن بهکسیاستکهکنارشماایستادهباشد .

در نتیجه ما چندین کلاه در طول زندگی خود استفائه می کنیم و در حالی که عمیقا هیچ مشکلی با این موضوع وجود ندارد اما می تواند برای روحیه انسان هزینه داشته باشد.شاید در ابتدا یافتن روشی جهانی برای ارتباط برقرار کردن با افرادی که با ان ها در تعامل هستید سخت باشد _اینکه کسی شوید که از خودتان راضی باشید زندگی شما را به بهترین حالت ممکن تغییر می دهد.

4. این سوال که چرا شما در همانطور که هستید باقی ماندید و اگر این طور است با چه مشکلاتی همراه است.

من در اوایل بیست سالگی به عنوان فردی فوق العاده با اصول اخلاق بی نظیرکاری گذراندم. دلیل این کار این نبود که من فرد درستکار و شرافتمندی بودم بلکه به این دلیل بود که سخت کار کردن باعث می شد تایید و حمایت دیگران را بدست بیاورم.

چیزی که واقعا به ان متعهد بودم ارتباط بود ,در عین حال رفتار من_ساعات طولانی,شب ها وقتی که دوستانم بیرون بودند من به مطالعه می پرداختم_همه چیزی که من می خواستم را پنهان می کرد. وقتی که به این موضوع پی بردم, این موفقیت به اندازه یک طوفان قدرتمند شد.و اینکه چگونهزندگی ام را اداره کنم کاملا تغییرشکل یافت.به علاوه بهمناجازه دادتاازفشارخفه‌کنندهکه برخودم تحمیلکردهبودمرهاشوم.

منبع: addicted2success.com


5 اردیبهشت 1397, 08:34 / تحقیقات و مقالات

همایش ها و سمینار ها

چگونه مهره مار داشته باشیم

30 مرداد 1397 ,admin
چگونه مهره مار داشته باشیم ؟ کیفیت زندگی ما

سمینار دکتر فرهنگ

11 مرداد 1397 ,admin
سمینار نگاه نو به زندگی و تغییردر نوع نگاه

تست بزرگ فن بیان و اجرای

28 تیر 1397 ,admin
زیــــرا..... اهمیت خوب حرف زدن را به

همایش بزرگ

10 تیر 1397 ,admin
همایش بزرگ اداب معاشرت و تربیت کودکان سنین

سمینار عشق واگیر دار

21 خرداد 1397 ,admin
  سمینار عشق واگیر دار   آنچه
دانلود فایل صوتی دکتر اسلامی

عادت ها ( لینک دانلود)

03 اسفند 1396 ,admin
         

25راه که ثروت

03 اسفند 1396 ,admin
   
دانلود فایل تصویری دکتر اسلامی

25راه که ثروت

10 اسفند 1396 ,admin

عادت ها (تصویری)

10 اسفند 1396 ,admin
up