ایران پرستیژ | موسسه خودنگاه شخصیت


قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
ثبت عضويت و ورود به فروشگاه اينترنتي ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت) ، استفاده از پروفایل كاربري و كليه خدمات ارائه شده به منزله مطالعه و آگاه بودن  و كليه شرايط همچنين پذیرفتن قوانین و مقررات خريد اينترنتي از ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  است.
ماده1
قوانين و مقررات مندرج در صفحه جاري همواره با هدف ارائه خدمات بهتر و مطمئن تر بروز خواهد شد. هر كاربر با استفاده مستمر از فروشگاه اينترنتي ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت) ، تأييد مي نمايد كه همواره صفحه قوانين و مقررات را مطالعه نموده و كليه شرايط را پذيرفته است.
ماده 2
مسئوليت ثبت اطلاعات غير واقعي و عواقب آن به عهده كاربر مي باشد، لذا به منظور جلوگيري از مغايرتهاي احتمالي، اطلاعات خواسته شده در هنگام ثبت عضويت و ارسال سفارش را به دقت و بطور صحيح درج نماييد.
ماده  3
هر كاربر با ثبت عضويت، ورود و يا استفاده از خدمات ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  موافقت خود را جهت برقراري ارتباط از طريق تلفن همراه و آدرس الكترونيكي ثبت شده در هنگام ثبت نام اعلام نموده و موظف است كه پس از هر ثبت سفارش، مكاتبات مرتبط را مطالعه نمايد.
ماده 4
ثبت سفارش در ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  طي كليه روزها و ساعات شبانه روز امكان پذير است اما پردازش سفارشات طي روزهاي كاري (برابر با تقويم جاري كشور) و ساعات كاري ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  (از 9 صبح الي 6 بعد از ظهر) انجام مي پذيرد.
ماده 5
در شرايط خاص، بروز حوادث غيرمترقبه، اتفاقات غيرقابل پيش بيني و خارج از اراده ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  يا مغايرت انبار كه تأمين كالا/كالاها امكان پذير نباشد؛ حق متوقف نمودن ارائه خدمات و استرداد وجوه واريزي توسط كاربران براي ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  محفوظ است.
ماده 6
سفارش ثبت شده كاربران توسط ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  پردازش شده و درصورت امكان تأمين موجودي كالا/كالاهاي درخواستي كه از لحاظ كيفي مورد تأييد باشند؛ جهت ارسال تحويل واحد ارسال ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  و يا شركت حمل و نقل مربوطه مي شوند. در غير اينصورت سفارش ابطال و پس از هماهنگي با درخواست كننده با كالا/كالاهاي ديگري جايگزين مي گردد. درصورت عدم تمايل مشتري به تعويض كالا، وجه مربوطه مسترد خواهد شد.
ماده 7
انصراف از سفارش تنها قبل از مرحله ارسال و با هماهنگي  ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)  امكانپذير است. در صورت تأييد انصراف، وجه واريزي عودت داده خواهد شد.
ماده 8
درخصوص ساير شرايط ؛ اطلاعات و محتواي درج شده در صفحات فروشگاه  ایران پرستیژ (خودنگاه شخصیت)   ملاك عمل خواهد بود.
 
 
up